מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי בתחומים: ההעפלה, התיישבות ומאבק צבאי (תנועת המרי, מאבק צמוד ומאבק רצוף).

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי בתחומים: ההעפלה, התיישבות ומאבק צבאי (תנועת המרי, מאבק צמוד ומאבק רצוף).   המאבק בבריטים במסגרת  “תנועת המרי  העברי” בא”י ותגובות הבריטים למאבק:   רקע: עם תום מלחמת העולם השנייה התגבשה בקרב הישוב היהודי בארץ ההחלטה כי יש לתבוע ממדינות העולם הקמת מדינה יהודית   ריבונית בא”י. מכיוון שהמדיניות הבריטית לא […]

מדינה מדגימה: יהודי עיראק

מדינה מדגימה: יהודי עיראק   בעיראק שהייתה תחת מנדט בריטי מ-1920, מעמדם המשפטי של היהודים היה זהה למעמד המוסלמים, ומצבם היה יחסית טוב. ובמפקד של 1920 בעיראק היו 87,488 יהודים. ניתנו ליהודים 5 מושבים בפרלמנט, זכות לנהל מערכות חינוך ודת עצמאיות וכן להתקבל למוסדות-חינוך ממלכתיים ולמשרות ממלכתיות. כמו כן, בתקופה זו כיהן יהודי בשם ששון יחזקאל […]

עוד מאפייני הקולונזציה

מאבק לאומי קלאסי: בדרך כלל ניתן להבחין במאבקים אלה באותם שלבים שאפיינו את מאבקי עמי אירופה: גיבוש הרעיון ויצירת תודעה לאומית על ידי אליטות משכילות שנחשפו לרעיונות האירופאים; הקמת תנועות לאומיות; הסתייעות בגורמים חיצוניים. עם זאת יש להדגיש כי לפחות לגבי חלק מעמי המזרח התיכון (עיראק, סוריה, ירדן ולבנון), התגבשות הרעיון הלאומי היה תוצאה של […]

מאפייני הקולונזציה

ג. גורמים פוליטיים: שינוי יחסי הכוחות בעולם והשפעת ‘המלחמה הקרה’: מעצמות אירופה, המדינות החזקות בעולם לפני מלחמת העולם השנייה, איבדו מכוחן בעקבות המלחמה, והחל עידן חדש, עידן שתי המעצמות ארה”ב וברה”מ. הללו החלו להיאבק ביניהן על – אזורי השפעה בעולם. לכל אחת מהן היה אינטרס לתמוך במתן עצמאות לארצות השונות, בתקווה שהמדינות החדשות תצטרפנה למחנה […]

תהליך הקולוניזציה

תהליך הדה קולוניזציה והשפעתו על יהודי ארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה   תהליך הדה קולוניזציה היה תהליך ביטול ופירוק הקולוניאליזם. קולוניאליזם משמעו השתלטות מעצמות (כגון בריטניה וצרפת) על שטחים מעבר לים, באסיה, אפריקה ובאמריקה, בעזרת התיישבות והקמת מערכת שלטונית. דה קולוניאליזם – שלילת הקולוניאליזם, היה תהליך שהביא בהדרגה לסיום שליטת המעצמות על המושבות מעבר לים, […]